14.11.2018 r. społeczność Internatu wzięła udział w wieczorku poetycko – muzycznym pt. ”Polsko – nie jesteś już niewolnicą”, który poświęcony był obchodom 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – Nasz Kraj odzyskał suwerenność.

Wspomnieniami objęliśmy tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Dziś wszyscy podążamy jedną drogą. Niech towarzyszy tej wędrówce kontynuacja historycznych dróg i zawsze wiedzie ku doskonalszej wolności.

Przygotowany apel, miał na celu zwrócenie uwagi na rolę święta narodowego w kulturze i tradycji Polaków, przypomnienie ważniejszych faktów historycznych z tego okresu, budzenie szacunku dla bohaterstwa i ofiarności walczących o wolność, uświadomienie współczesnemu pokoleniu ciągłości historii i roli wartości w życiu narodu, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań podczas celebrowania narodowego święta, a jednocześnie uświadomienie wszystkim, że zaciera się wśród nas znajomość ważnych dla Polaków wydarzeń historycznych.

Dziękujemy za przybycie Wychowawcom klas, którzy zechcieli poświecić swój czas i byli z nami. Podziękowania kierujemy również do naszej absolwentki M. Gregorczyk, która wokalnie uświetniła uroczystość. Inicjatorką i organizatorką wieczoru była Pani Marta Chmielewska.

',image: '',iframe : '',error: '

The requested content cannot be loaded.
Please try again later.

',closeBtn : '',next : '',prev : ''},helpers: {title: {type: 'float'},},beforeLoad: function(){this.title = $(this.element).attr('data-envira-caption');},afterLoad: function(){$('envirabox-overlay-fixed').on({'touchmove' : function(e){e.preventDefault();}});},beforeShow: function(){$(window).on({'resize.envirabox' : function(){$.envirabox.update();}});if ( typeof this.element === 'undefined' ) {var gallery_id = this.group[ this.index ].gallery_id;var gallery_item_id = this.group[ this.index ].id;var alt = this.group[ this.index ].alt;var title = this.group[ this.index ].title;var caption = this.group[ this.index ].caption;var index = this.index;} else {var gallery_id = this.element.find('img').data('envira-gallery-id');var gallery_item_id = this.element.find('img').data('envira-item-id');var alt = this.element.find('img').attr('alt');var title = this.element.find('img').parent().attr('title');var caption = this.element.find('img').parent().data('envira-caption');var retina_image = this.element.find('img').parent().data('envira-retina');var index = this.element.find('img').data('envira-index');}this.inner.find('img').attr('alt', alt).attr('data-envira-gallery-id', gallery_id).attr('data-envira-item-id', gallery_item_id).attr('data-envira-title', title).attr('data-envira-caption', caption).attr('data-envira-index', index);if ( typeof retina_image !== 'undefined' && retina_image !== '' ) {this.inner.find('img').attr('srcset', retina_image + ' 2x');}},onStart: function(){$('#envirabox-wrap, #envirabox-wrap #envirabox-left, #envirabox-wrap #envirabox-right').swipe( {excludedElements:"label, button, input, select, textarea, .noSwipe",swipe: function(event, direction, distance, duration, fingerCount, fingerData) {if (direction === 'left') {$.envirabox.next(direction);} else if (direction === 'right') {$.envirabox.prev(direction);} else if (direction === 'up') {$.envirabox.close();}}} );},beforeClose: function(){},afterClose: function(){$(window).off('resize.envirabox');},onUpdate: function(){},onCancel: function(){},onPlayStart: function(){},onPlayEnd: function(){}};envira_galleries['1329'] = $('.envira-gallery-1329').envirabox( envira_gallery_options );});