Arteterapia

Jak pisze B. Way o roli, jaką pełni sztuka wobec człowieka: „Radość płynąca ze sztuki i docenienia jej wartości leży          w zasięgu ręki każdego człowieka, dla każdego jest to możliwe w inny sposób, dla każdego wiąże się z pewnym zaspokojeniem owych wyższych aspektów realizacji osobowości” .

          Grupa dziewcząt w dniu 12.12.2018r miała możliwość uczestniczenia w takich zajęciach przeprowadzonych przez J. Bagan i M. Chmielewską. Celem zajęć była terapia poprzez sztukę, a więc poprawa samopoczucia, funkcjonowania i relacji       w grupie.