Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

ZAJĘCIA Z POLICJĄ 

17 stycznia 2018r. w naszym Internacie odbyły się zajęcia z policją. Ich tematem była cyberprzemoc, stalking, bezpieczeństwo w sieci oraz odpowiedzialność karna osób nieletnich.

W czasie spotkania funkcjonariusze zwrócili uwagę młodzieży na zagrożenia, związane z Internetem – cyberprzemoc, zagrożenie prywatności, przestępstwa internetowe. Przedstawili również sposoby na ich zapobieganie.

Wychowankowie poznali także podstawową terminologię prawną, dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich. Mundurowi wyjaśnili młodzieży, czym jest czyn karalny oraz omówili pojęcia „nieletniego” i „małoletniego”. Ponadto policjanci przedstawili naszym wychowankom środki wychowawcze i poprawcze, które może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych.