Akcja integracja

               Od początku roku szkolnego zorganizowano szereg spotkań mających na celu zintegrowanie ze sobą starszych i młodszych mieszkańców internatu. Wychowanków klas pierwszych  objęto szczególną troską i opieką. Po wakacyjnej przerwie zadbano o dobrą atmosferę i zorganizowano wiele zabaw w grupach oraz chwile wytchnienia po ciężkich dniach w szkole. Dbano również, aby młodzież znała  swoje imiona i czuła się dobrze w naszej wspólnocie. Budowaliśmy relacje  oraz życzliwość, które wpływają na dobrą współpracę w grupach i sprzyjają edukacji .