Aktywne metody uczenia się i zapamiętywania oraz mapy myśli

            Zajęcia były bardzo twórcze i odbyły się w miłej atmosferze. Podczas ich trwania powtarzaliśmy i od nowa poznawaliśmy metody uczenia się. Rozmowę rozpoczęliśmy od poznania funkcjonowania  mózgu, który jest jak wiecznie działająca maszyna do poznawania świata. Jednak nie tylko.  Człowiek jest jedyną istotą, która potrafi poznawać też samego siebie. Nie ma instrukcji obsługi tego wspaniałego narządu, podobnie jak do urządzeń takich jak komputer, telefon itp. Dlatego ważnym jest nauczyć się obserwować siebie, poznawać swoje predyspozycje i swoją skuteczność uczenia się. Dobrymi i sprawdzonymi sposobami jest czytanie dobrych książek, które pobudzają umysł oraz czerpanie z doświadczeń innych.Podczas spotkania nie zabrakło też części warsztatowej – rozwiązywaliśmy rebusy i kolorowaliśmy tzw. kolorowanki antystresowe. Podsumowaniem zajęć i sprawdzeniem zdobytej podczas spotkania wiedzy było praktyczne zastosowanie programu kahoot.