Asertywność czyli jak mówić nie

Dnia 6 marca 2018r zostały zorganizowane zajęcia pt. „Asertywność czyli jak mówić nie”. Asertywność w psychologii oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi. Młodzież poznała na przykładach, czym się różni zachowanie asertywne od zachowania agresywnego i uległego. Przedstawione sytuacje, były zaczerpnięte z życia codziennego, ukazywały wyżej wymienione typy zachowań. Uczniowie obserwując scenki, nauczyli się odróżniać właściwe zachowanie oraz stosować odpowiednie komunikaty w rozmowie, tak aby wyrazić swoje zdanie nie raniąc innych. Po krótkim podsumowaniu, każdy uczestnik mógł wyrazić swoje zdanie na temat zajęć.