„Dobrą formę mamy, bo w gry gramy”.

„Dobrą formę mamy, bo w gry gramy”.

14.01.2019 r. przyjęliśmy zaproszenie od Pani M. Chmielewskiej na sprawdzenie swojej kondycji intelektualnej. Pani kierownik zorganizowała nam wieczór gier planszowych.

Dlaczego warto grać w gry planszowe? Bo są nie tylko wspaniałą formą rozrywki, ale także wspomagają rozwój intelektualny, integrują grupy rówieśnicze i uczą tworzyć oraz zacieśniać więzy międzyludzkie. Uczą też kontroli zachowania i emocji, gdyż w grupie zupełnie inaczej należy się zachowywać, niż siedząc samemu przed monitorem komputera.