Dzień patrona naszej szkoły

15 stycznia – w miesiącu urodzin Wincentego Witosa – zorganizowaliśmy dzień poświęcony patronowi naszej szkoły. Chcieliśmy przede wszystkim wiedzieć, dlaczego młodzież w 1983 roku na patrona szkoły wybrała właśnie Wincentego Witosa.

Do Internatu zaprosiliśmy byłego Dyrektora naszej szkoły – Pana Władysława Renowickiego, który  w barwny sposób przedstawił nam sylwetkę Witosa. Opowiadał o jego nadzwyczajności i umiłowaniu do nauki oraz pasji czytania książek. Wspominał o jego pracowitości, osiągnieciach i zasługach dla kraju. Pan Dyrektor przedstawił patrona naszej szkoły jako postać charyzmatyczną, posiadającą rzadki dar zjednywania sobie ludzi. Dla ówczesnej młodzieży Wincenty Witos był autorytetem, który imponował swoją energią i wpajał wiarę w zwycięstwo.

Omówione wartości człowieka przeniesione były na współczesne czasy. Słuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat Wincentego Witosa, który dzięki swoim walorom osobowościowym, cechom charakteru i zasługom dla kraju został patronem naszej szkoły.