Turniej Piłki Siatkowej

         W dniach 27 i 28.09.2023r. w internacie ZSCKR, Młodzieżowa Rada Internatu zorganizowała integracyjny turniej w piłkę siatkową. Drużyny grały systemem pucharowym. Rozgrywki przebiegały sprawnie i w atmosferze zdrowej rywalizacji. W wyniku zaciętej walki wyłoniono trzy drużyny, które otrzymały nagrody.
Zajęcia sportowe pozwalają wychowankom nie tylko uwolnić nadmiar energii i poprawić kondycję, lecz także mogą mu dawać dużo satysfakcji i uczyć istotnych wartości – krzewić ducha zdrowej rywalizacji, nakłaniać do współpracy z innymi, dawać poczucie wspólnoty w drużynie, czy zachęcać do systematyczności.