Konkurs wiedzy stolarskiej

    Dnia 30.11.2023 r. odbył się konkurs wiedzy stolarskiej „Dobre Oko„. Wzięli w nim udział wychowankowie Internatu, którzy rywalizowali o nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych miejsc. Konkurs składał się z 25 pytań, które sprawdzały wiedzę uczestników na temat stolarstwa (dotyczyły zarówno teorii, jak i praktycznych umiejętności związanych z rzemiosłem). Wyniki zaciętej rywalizacji prezentują się następująco:

I miejsce – Jakub Nikścin, II – Karol Rółkowski, III – Kacper Korotko. Wszystkim trzem laureatom przyznano nagrody rzeczowe, dostosowane odpowiednio do ich umiejętności i zainteresowań stolarskich.

    Wydarzenie było doskonałą okazją dla wychowanków do sprawdzenia swoich umiejętności i poszerzenia wiedzy na temat stolarstwa. Przyczyniło się do rozwijania pasji i talentów uczestników, a także promowania rzemiosła wśród młodego pokolenia.