NARODOWE CZYTANIE W INTERNACIE

NARODOWE CZYTANIE W INTERNACIE

 

            W poniedziałek 16.04.2018 roku Koło porządkowo – dekoracyjne pod opieką Agnieszki Osińskiej przygotowało odczytanie fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Młodzież  znakomicie wczuła się w role Pana Młodego, Panny Młodej, Żyda i jego córki Racheli, Poety, Isi oraz Chochoła.

         Rozpoczęliśmy od przedstawienia sylwetki Stanisława Wyspiańskiego, który był nie tylko poetą, ale również genialnym malarzem, rysownikiem oraz projektantem wnętrz i mebli.  Następnie rozmawialiśmy o genezie Wesela i realnych wydarzeniach, które zainspirowały pisarza do napisania sztuki. Jak się okazało, dużą rolę przy powstawaniu utworu odegrała żona artysty, której Wyspiański oświadczył: „(…) no Teosiu jedziemy na wesele Lucjana, a ty pilnie bacz i uważaj, co oni będą tam mówić i gwarzyć. Jak ja będę w chałupie, to ty bądź na dworze, jak ja będę na dworze, to bądź w chałupie (…)”. Teosia wzorowo wykonała powierzone jej zadanie: „I tak… jo mu po tym syćko opowiadałam tak, jak było naprawdę. A on zapisywał i zapisywał”. Potem utrwalaliśmy znane cytaty, które mogą przydać się na lekcjach języka polskiego. Następnie przedstawiliśmy bohaterów i odczytaliśmy kilka scen dramatu.

          Na pewno zapamiętamy, że to Poeta w rozmowie z Panną Młodą na pytanie: „I cóż za tako nauka? Serce!?” odpowiedział: „ (…) a to Polska właśnie”.