Pierwsza pomoc i wyposażenie apteczki

Spotkanie przeprowadziła pielęgniarka szkolna, która na wstępie zwróciła uwagę na właściwe wyposażenie apteczki podręcznej w domu, w aucie oraz na środki opatrunkowe pierwszej pomocy, które powinny znajdować się obowiązkowo w torebce damskiej (bandaż, plaster, rękawiczki ochronne, chusta trójkątna itp.)

            Wg. kodeksu karnego art. 162, „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Każdy z nas może być świadkiem wypadku, albo nagłego zachorowania, które może być podstawą zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby poszkodowanej. W takiej chwili ważny jest czas do przybycia zespołu ratunkowego, czyli kilka pierwszych minut. W tym momencie bardzo ważne jest podjęcie właściwych działań mających na celu podtrzymanie życia, zminimalizowania niekorzystnych skutków zdarzenia. Dlatego warto zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy i odważnie przystąpić do działania, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Pomimo stresu związanego z ratowaniem zagrożenia życia należy pamiętać, że od tego co zrobimy i jak zareagujemy zależy życie poszkodowanego.