Pożegnanie Absolwentów

20 kwietnia w naszym Internacie odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów technikum i szkoły branżowej. Wychowankowie z klas młodszych, pod opieką wychowawców przygotowali uroczyste spotkanie przy ognisku. Na nasze starsze koleżanki czekała wyjątkowa niespodzianka. Zostały one zaproszone do udziału w grze terenowej. Po przedstawieniu reguł gry i dokonaniu podziału na zespoły, uczestnicy otrzymali mapy i karty do wpisywania odpowiedzi.                                                    

Wychowawcy przygotowali naprawdę niełatwe zadania. Kluczem do sukcesu w grze była inteligencja, spostrzegawczość, wiedza, szybkość i pomysłowość. Najwyższe miejsce na podium  przypadło drużynie ,,Czerwonych” w skład, której wchodzili: Zuzanna Milewska, Magdalena Cylwa, Alicja Gromala, Tomasz Suchocki, Wiktor Zaśkiewicz, Szymon Bernatowicz i Marcel Sześciło.

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu: Jacek Lisowski i Jakub Nikścin, w imieniu społeczności internackiej życzyli wszystkim absolwentom wiary we własne siły oraz powodzenia w realizacji  nowych celów. Pani kierownik Marta Chmielewska w imieniu swoim i Wychowawców podziękowała uczniom  kończącym szkołę za zaangażowanie i ich aktywny udział w życiu internatu oraz wręczyła drobne upominki. Zakończeniem uroczystości były podziękowania absolwentów, które wygłosiła Monika Kosakowska. Nie zabrakło również pamiątkowego wspólnego zdjęcia.