Wszystkie osoby, które złożyły podania o przyjęcie do Internatu                     przy ZS CKR im. W. Witosa w Suwałkach

ZOSTAŁY PRZYJĘTE

 

W DNIU 3.09.2023 roku (niedziela) od godziny 16:00

ODBĘDZIE SIĘ KWATEROWANIE MŁODZIEŻY

 

1. Przyjeżdżając do internatu – uczeń powinien posiadać:

· piżamę, ewentualnie szlafrok,

· kapcie/ klapki pod prysznic,

· przybory toaletowe (szczotka, pasta do zębów, płyn do kąpieli, papier toaletowy, itp.),

· książki, zeszyty i przybory szkolne,

· odzież osobistą,

· komplet naczyń na własny użytek w pokoju (talerzyk, kubek, sztućce) – obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki!

2. Dzienna stawka żywieniowa – wynosi 25 zł. Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyżywienia przez GOPS lub MOPS.

3. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłaty za wyżywienie. Płatności dokonuje się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca u kierownika internatu.

4. W internacie obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo opisuje Regulaminu Internatu wraz z załącznikami. Wychowankowie stopniowo będą z nim zapoznawani w pierwszym tygodniu zamieszkania przez Wychowawców.

5. Nauka własna w internacie jest obowiązkowa, trwa od 16.30 – 18.30.

6. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/ opiekunów.

7. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, itp. Z urządzeń tego typu można korzystać wyłącznie w kuchni internackiej  dla młodzieży pod kontrolą wychowawcy.

8. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu (m.in.: spożywanie alkoholu lub środków odurzających; palenie papierosów lub e-papierosów; samowolne opuszczanie internatu; nagminne zakłócanie ciszy nocnej; przebywanie w czasie ciszy nocnej na piętrze, którego się nie zamieszkuje; niszczenie mienia internackiego; wulgarne zachowanie itp.) grozi skreślenie z listy wychowanków lub czasowe zawieszenie w prawach mieszkańca internatu.