Self-esteem

Self-esteem

 

         15.05.2019 r. odbyły się zajęcia z Panią Martą Chmielewską dotyczące „Poczucie własnej wartości”, czyli sposobu w jakim siebie widzimy i oceniamy. Poczucie własnej godności, szacunek wobec siebie oraz pewność siebie determinują efektywne działanie jednostki. Wszystko to wpływa  na wiele codziennych decyzji – m.in. na jaką pracę wybieramy, rodzaje aktywności się, których podejmujemy czy relacje społeczne.

            Podczas mini wykładu i warsztatów zastanawialiśmy się głównie:  czym jest poczucie własnej wartości? Jedna z definicji mówi, że jest to „skłonność do doświadczania siebie, jako osoby kompetentnej w zakresie stawiania czoła wyzwaniom przynoszonym przez życie, a także zasługującej na szczęście” (dr N. Branden). Rozwijając i wzmacniając pozytywny obraz samego siebie, warto myśleć o swoich mocnych stronach. Podczas zajęć uświadomiliśmy sobie, że należy odkrywać             i eksponować własne atuty, a nie doszukiwać się „usterek do naprawy”.