Spotkanie na temat profilaktyki HIV/AIDS

Dnia 20.11.2018r odbyło się spotkanie z mieszkańcami internatu dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Głównym celem zajęć było dostarczenie młodzieży informacji na temat wirusa HIV i choroby przez niego wywoływanej.

  Podczas spotkania zaprezentowany został film pt. „AIDS – epidemia wciąż niepokonana” przedstawiający podstawową wiedzę na wyżej wymieniony temat. Następnie młodzież w grupach przystąpiła do wykonania zadań. Po pewnym czasie, przedstawiciele zaprezentowali wyniki pracy zespołu na forum. Na zakończenie uczestnicy rozwiązali ankietę sprawdzającą zdobytą wiedzę, której potem pytania i odpowiedzi zostały omówione.

    Zajęcia znacznie poszerzyły  zakres wiedzy na temat choroby i przyczyniły się do większej tolerancji dla chorych. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób może dojść do zakażenia wirusem HIV, jakie są drogi zakażenia i co należy zrobić jeśli nastąpiła sytuacja narażająca na zakażenie. Młodzież została także poinformowana o możliwości zrobienia bez skierowania bezpłatnego i anonimowego testu na obecność wirusa HIV jeśli wystąpiły zachowania ryzykowne i gdzie można przeprowadzić takie testy.