Wieczorek poetycko – muzycznym pt. ”Polsko – nie jesteś już niewolnicą”

14.11.2018 r. społeczność Internatu wzięła udział w wieczorku poetycko – muzycznym pt. ”Polsko – nie jesteś już niewolnicą”, który poświęcony był obchodom 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – Nasz Kraj odzyskał suwerenność.

Wspomnieniami objęliśmy tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Dziś wszyscy podążamy jedną drogą. Niech towarzyszy tej wędrówce kontynuacja historycznych dróg i zawsze wiedzie ku doskonalszej wolności.

Przygotowany apel, miał na celu zwrócenie uwagi na rolę święta narodowego w kulturze i tradycji Polaków, przypomnienie ważniejszych faktów historycznych z tego okresu, budzenie szacunku dla bohaterstwa i ofiarności walczących o wolność, uświadomienie współczesnemu pokoleniu ciągłości historii i roli wartości w życiu narodu, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań podczas celebrowania narodowego święta, a jednocześnie uświadomienie wszystkim, że zaciera się wśród nas znajomość ważnych dla Polaków wydarzeń historycznych.

Dziękujemy za przybycie Wychowawcom klas, którzy zechcieli poświecić swój czas i byli z nami. Podziękowania kierujemy również do naszej absolwentki M. Gregorczyk, która wokalnie uświetniła uroczystość. Inicjatorką i organizatorką wieczoru była Pani Marta Chmielewska.