Wizyta w Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny


Młodzież, która chciała wzbogacić wiedzę o swojej małej ojczyźnie w dniu 18 maja uczestniczyła w wycieczce do Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny. W placówce zostały wyeksponowane pamiątki po sławnych pułkach suwalskich, głównie po żołnierzach Suwalskiej Brygady Kawalerii, biorącej udział w walkach obronnych w 1939 roku. W muzeum uczestnicy także mogli zobaczyć między innymi zbiory broni palnej oraz białej, proporce, odzież wojskową. Na wystawie plenerowej podziwiali: działa, armaty, haubice, transportery opancerzone oraz czołgi.