Zajęcia edukacyjne z pracownikami suwalskiego WOPR-u.

17.05.2023 r. w naszym Internacie odbyły się zajęcia edukacyjne z pracownikami suwalskiego WOPR-u. Warsztaty miały na celu uzmysłowienie młodzieży jak ważna jest znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i jakie są skutki jej nie udzielenia. Wychowankowie mieli możliwość przećwiczenia udzielania pierwszej pomocy na fantomach pod okiem wyszkolonej ratowniczki, która na co dzień pracuje w zawodzie. Uczniowie zostali również zapoznani z zasadami bezpieczeństwa na wodzie co jest niezwykle ważnie podczas zbliżających się wakacji. Pan M. Zajko przybliżył pracę ratownika  i opowiedział jakie kroki należy poczynić, aby zostać ratownikiem.