Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu

9 lutego 2023 r. w internacie odbyły się zabawy integracyjne na świeżym powietrzu  „Zima nie jest nam straszna”. Podczas wspólnego wyjścia młodzież aktywnie ćwiczyła na siłowni, która znajduje się na terenie posesji szkoły. W dobie Internetu oraz wszechobecnych smartfonów ruch na świeżym powietrzu jest szczególnie waży. Kreatywne zabawy są doskonałym narzędziem integrującym całą społeczność internacką. Rolą zabawy było też  nawiązanie więzi miedzy młodzieżą mieszkającą w internacie, a także kształtowanie u wychowanków poczucia przynależności do grupy.