Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 im. Wincentego Witosa w Suwałkach

ul. Ogrodowa 51

 16-400 Suwałki

 sekretariat ZSCKR

 tel. 87 567 90 81

 email: sekretariat@zs7.edu.pl