Wychowawcy

 Kierownik internatu – Marta Chmielewska 


Wychowawcy:

Wojciech Pałejko

 Wojciech Rusiniak

 Marta Danielczyk

 Julia Bagan

 Agnieszka Osińska