Wychowawcy

 Kierownik internatu – Marta Chmielewska 

 

Wychowawcy:

Wojciech Pałejko

 Wojciech Rusiniak

 Magdalena Jasionowska

 Julia Bagan

 Agnieszka Osińska