Nasz Internat

Zabawa

Sport

Nauka

Zainteresowania

Profilaktyka

Czas wolny

,,By wierzyć w siebie, muszę mieć kogoś, kto uwierzy we mnie” –  S. Garczyński