Godziny dostępności
wychowawców w Internacie przy ZSCKR im. W. Witosa w Suwałkach, 
w roku szkolnym 2022/2023

(w miesiącu listopad 2023 roku)

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – podpisana 10 sierpnia 2022 r.,art.42, ust. 2f

Karta Nauczyciela

Lp. 

Nazwisko, imię nauczyciela 

6 – 12.11.2023 r.

13 – 19.11.2023 r.

20 – 26.11.2023 r.

27 – 30.11.2023 r.

1.

Osińska Agnieszka

10.11.2023 r.

8:00-9:00

17.11.2023 r.

8:00-9:00

24.11.2023 r.

8:00-9:00

28.11.2023 r.

15:00-16:00

2.

Pałejko Wojciech

7.11.2023 r.

15:00-16:00

13.11.2023 r.

15:00-16:00

24.11.2023 r.

11:00-12:00

27-11.2023 r.

14:00-15:00

3.

Rusiniak Wojciech

10.11.2023 r.

10:00-11:00

17.11.2023 r.

9:00-10:00

21.11.2023 r.

8:00-9:00

30.11.2023 r.

14:00-15:00

4.

Bagan Julia

9.11.2023 r.

14:00-15:00

13.11.2023 r.

8:00-9:00

23.11.2023 r.

15:00-16:00

27.11.2023 r.

8:00-9:00

5.

Jasionowska Magdalena

9.11.2023 r.

15:00-16:00

13.11.2023 r.

8:00-9:00

23.11.2023 r.

15:00-16:00

27.11.2023 r.

8:00-9:00

6.

Chmielewska Marta

6.11.2023 r.

8:00-9:00

13.11.2023 r.

8:00-9:00

20.11.2023 r.

8:00-9:00

28.11.2023 r.

14:00-15:00