Godziny dostępności
wychowawców w Internacie przy ZSCKR im. W. Witosa w Suwałkach, 
w roku szkolnym 2023/2024

(w miesiącu maju 2024 roku)

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – podpisana 10 sierpnia 2022 r.,art.42, ust. 2f

Karta Nauczyciela

Lp.  

Nazwisko, imię nauczyciela  

6-12.05.2024 r. 

13-19.05.2024 r. 

20-26.05.2024 r. 

27-31.05.2024 r. 

1. 

Osińska Agnieszka 

10.05.2024 r. 

8:00 – 9:00 

17.05.2024 r. 

8:00 – 9:00 

24.05.2024 r. 

8:00 – 9:00 

31.05.2024 r. 

14:00 – 15:00 

2. 

Pałejko Wojciech 

6.05.2024 r. 

12:00 – 13:00 

13.05.2024 r. 

13:00 – 14:00 

21.05.2024 r. 

8:00 – 9:00 

31.05.2024 r. 

14:00 – 15:00 

3. 

Rusiniak Wojciech 

6.05.2024 r. 

16:00 – 17:00 

16.05.2024 r. 

12:00 – 13:00 

24.05.2024 r. 

9:00 – 10:00 

31.05.2024 r. 

10:00 – 11:00 

4. 

Bagan Julia 

Nieobecność usprawiedliwiona 

Nieobecność usprawiedliwiona 

Nieobecność usprawiedliwiona 

Nieobecność usprawiedliwiona 

5. 

Jasionowska Magdalena 

8.05.2024 r. 

13:00 – 14:00 

16.05.2024 r. 

16:00 – 17:00 

20.05.2024 r. 

8:00 – 9:00 

31.05.2024 r. 

11:00 – 12:00 

6. 

Chmielewska Marta 

7.05.2024 r. 

8:00 – 9:00 

13.05.2024 r. 

8:00 – 9:00 

23.05.2024 r. 

14:00 – 15:00 

28.05.2024 r. 

8:00 – 9:00