Godziny dostępności
wychowawców w Internacie przy ZSCKR im. W. Witosa w Suwałkach, 
w roku szkolnym 2022/2023

(w miesiącu styczeń 2022 roku)

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórychinnych ustaw – podpisana 10 sierpnia 2022 r.,art.42, ust. 2f

Karta Nauczyciela

 

 

 

Lp. 

Nazwisko, imię nauczyciela 

5 – 11.12.2022 r.

12 – 18.12.2022 r.

19 – 22.12.2022 r.

1.

Wojciech Pałejko

16.12.2022 r.

11:00 – 12:00

19.12.2022 r.

12:00 – 13:00

2.

Danielczyk Marta

9.12.2022 r.

11:00 – 12:00

13.12.2022 r.

14:00 – 15:00

20.12.2022 r.

9:00 – 10:00

3.

Osińska Agnieszka

16.12.2022 r.

8:00 – 9:00

21.12.2022 r.

14:00 – 15:00

4.

Bagan Julia

9.12.2022 r.

11:00 – 12:00

18.12.2022 r.

16:00 – 17:00

22.12.2022 r.

13:00 – 14:00

5.

Rusiniak Wojciech

6.12.2022 r.

8:00 – 9:00

16.12.2022 r.

10:00 – 11:00

22.12.2022 r.

10:00 – 11:00

6.

Chmielewska Marta

6.12.2022 r.

8:00 – 9:00

16.12.2022 r.

13:00 – 14:00

19.12.2022 r.

7:00 – 8:00