Godziny dostępności
wychowawców w Internacie przy ZSCKR im. W. Witosa w Suwałkach, 
w roku szkolnym 2022/2023

(w miesiącu maj 2023 roku)

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – podpisana 10 sierpnia 2022 r.,art.42, ust. 2f

Karta Nauczyciela

 

Lp. 

Nazwisko, imię nauczyciela 

2 – 7.05.2023 r.

8 – 14.05.2023 r.

15 – 21.05.2023 r.

22 – 28.05.2023 r.

29 – 31.05.2023 r.

1.

Osińska Agnieszka

5.05.2023 r.

8:00-9:00

12.05.2023 r.

8:00-9:00

19.05.2023 r.

8:00-9:00

26.05.2023 r.

8:00-9:00

2.06.2023 r.

8:00-9:00

2.

Pałejko Wojciech

5.05.2023 r.

8:00-9:00

9.05.2023 r.

9:00-10:00

15.05.2023 r.

13:00-14:00

23.05.2023 r.

14:00-15:00

29.05.2023 r.

13:00-14:00

3.

Rusiniak Wojciech

3.05.2023 r.

15:00-16:00

10.05.2023 r.

8:00-9:00

16.05.2023 r.

8:00-9:00

25.05.2023 r.

12:00-13:00

31.05.2023 r.

15:00-16:00

4.

Bagan Julia

14.05.2023 r.

17:00-18:00

18.05.2023 r.

13:00-14:00

28.05.2023 r.

17:00-18:00

29.05.2023 r.

13:00-14:00

5.

Danielczyk Marta

5.05.2023 r.

12:00-13:00

8.05.2023 r.

16:00-17:00

16.05.2023 r.

14:00-15:00

23.05.2023 r.

16:00-17:00

30.05.2023 r.

14:00-15:00

6.

Chmielewska Marta

7.05.2023 r.

21:00-22:00

10.05.2023 r.

8:00-9:00

15.05.2023 r.

7:00-8:00

22.052023 r.

8:00-9:00

30.05.2023 r.

7:00-8:00