Ogłoszenia

Ogłoszenie

Osoby, które złożyły podania o przyjęcie do internatu do dnia 1.08.2022r., zostały przyjęte.