Kontakt

Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Wincentego Witosa w Suwałkach

ul. Ogrodowa 51

16-400 Suwałki

sekretariat ZSCKR

tel. 87 567 90 81

email: internat_zsckr@zs7.edu.pl